Eesti riigil on ees ootamas palju kiireloomulisi kulutusi. Selle valimiskampaania, nagu ka varasemate, keskmes on taaskord valimislubadused, mis on seotud riigieelarve kulude suurendamisega. Kes aga vastutab selle eest, et järgmise valitsuse poolt kokku lepitavate kulutuste suurendamine (ja ka varasemate kulutuste finantseerimine) on riigile rahanduslikult jätkusuutlik? Kes vastutab selle eest, et tehtavad riigieelarvelised kulutused on riigile jõukohased ning need ei kahjusta seejuures erasektorit, mis lõpuks riiki ülal peab? See on rahandusministri ülesanne.

Rahandusministrina (kes vastutab ka majandusküsimuste eest) töötaksin välja koostöös teiste asjaomaste ministeeriumitega nimekirja selgelt määratletud eesmärkidest ja põhimõtetest, millest ministeeriumid juhinduksid oma ülesannete täitmisel:

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid