Rahandusministrina (kes vastutab ka majandusküsimuste eest) töötaksin välja koostöös teiste asjaomaste ministeeriumitega nimekirja selgelt määratletud eesmärkidest ja põhimõtetest, millest ministeeriumid juhinduksid oma ülesannete täitmisel: