Eestis on vägivald suur probleem. Vägivallaohvriks langenud ei julge abi otsida.