Toodud üksiknäide kinnitab, et sõja ajal pole Venemaa telekanalid mitte mingi alternatiivne teabeallikas, vaid inforelv. Ühtlasi annab see tunnistust, kui lootusetu on nüüdismaailmas püüda sõnumite levikut jõuga piirata.