Sellest hetkest olime mittekavatsetult poliitilisel areenil.