Põhjusi oli mitu. Esiteks, minu enda lihtsameelsus ja enesekindlus. Ma olin väga populaarne ja ma arvasin, et see iseenesest tähendab väga palju. Aga nagu poliitika on korduvalt tõestanud, on sellest vähe, et saada peaministriks või mõneks muuks valitavaks asjameheks. Eeldasin tõesti, et pean hea kõne ja veenan parlamendiliikmeid, et olen sobiv isik peaministrikandidaadiks. Hea kõne pidasin tõesti. Vastasin ka arvukatele küsimustele ilma keerutamata. Marju Lauristin ütles hiljem – sa lööd kõik ette antud pallid maha!