Eesti Keskerakonna seisukoht on, et riigikaitseõpetus koolides peab olema kohustuslik osa õppeprogrammist. Vastav punkt on kirjas ka selle aasta 14. jaanuaril vastu võetud riigikogu valimisplatvormis. Peame vajalikuks panustada haridusprogrammis senisest rohkem isamaalisse kasvatusse ning inimeste teadlikkuse ja oskuste tõstmisse riigikaitse valdkonnas.