Tregulova oli oma ameti jaoks igati kvalifitseeritud: ta on omandanud kunstiteadlase hariduse Moskva riiklikus ülikoolis, täiendanud end New Yorgi Guggenheimi galeriis ja töötanud seejärel Kremli muuseumi asedirektorina. Kultuuriajakirjanike sõnul andis ta muuseumile uue hingamise, pööras suuremat tähelepanu nüüdiskunstile ja tõi Tretjakovi galeriisse ka muu maailma kunstnike näituseid. Tal õnnestus võita ka sponsorite, eelkõige miljardär Vladimir Potanini fondide toetus. Koos maailmakuulsa arhitekti ja Tregulova vana tuttava Rem Koolhaasiga lükati käima uue muuseumihoone ehitamise projekt, mis peaks algama tänavu ja lõppema 2028. aastaks. Ent sõjaajal osutus tema kosmopoliitne suhtumine nähtavasti miinuseks.