Sama põhimõtte järgimine aitaks meid edasi ka erinevate terviseprobleemide varasel lahendamisel. Seepärast toetab sotsiaaldemokraatlik erakond solidaarse ravikindlustuse laiendamist kõikidele, korraldades ümber ka selle rahastamise. Meil on aeg kohandada oma ravikindlustuse eest maksmine 21. sajandi majandusele ja töövormidele, mitte hoida kramplikult kinni 1990-ndate alguses paikapandust.