Mõni erakond on suurem kulutuste-soodustuste-toetuste-maksulangetuste lubaja kui teine. Rahandusministeeriumi analüüsist, millel äsjased arvud põhinevad, selgub, et esilubajad on Keskerakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja EKRE. On lubadusi, mis on piisavalt konkreetsed, et rahandusministeeriumi analüütikud saavad neile hinnasildi külge panna. Nende summaarne aastane eelarvemõju on vastavalt –4,1, –3,4 ja –2,7 miljardit eurot. Järgnevad Eesti 200 (–2,0) Isamaa (–1,8) ja Reformierakond (–1,4).