Eesti rahva tuleviku päästmiseks tuleb kasutusele võtta kõik meetmed. Lastetoetused pole selleks ainuke võimalus. Võtmetähtsusega on eluasemepoliitika, näiteks noorte perede toetamine kodu loomisel ja hoidmisel. Edasi tuleb minna ka Keskerakonna poolt käivitatud üürimajade programmiga. Samuti ei pea olema üks Kolgata tee lapsele lasteaiakoha saamine – olukorra parandamiseks soovime käivitada üle-eestilise ehitusprogrammi, mis aitab kõik lasteaiad korda teha ja tagab igale lapsele kindla lasteaiakoha.