Nii nagu 2016. ja 2020. aastal on praegu ja nähtavas tulevikus põhiprobleemiks Põhja-Iirimaa staatus. Lahkumisleppe järgi peab see riigi osa sisuliselt jääma EL-i tolliliitu, kuhu ülejäänud Suurbritannia hilisema Briti-EL-i kaubaleppe järgi ei kuulu. See tingib vajaduse kontrollida ülejäänud riigist Põhja-Iirimaale minevat kaupa, aga see läheb vastuollu mõlemad lepped sõlminud Konservatiivse Partei lubadustega. Seetõttu on valitsusparteis regulaarselt ähvardatud nn Põhja-Iiri protokolli tühistamisega ja EL on ähvardanud karistustega, mis kaasnevad leppe rikkumisega.

Jaga
Kommentaarid