Vangide ja välismaal elavate Eesti kodanike valimisõiguse piirangutega seonduv on aga tõesti õiguslik probleem ja selles valdkonnas oleks minu hinnangul kindlasti vaja valimisseadusi revideerida. Miks seda pole siiani tehtud, on raske põhjendada, eriti kui teame, et sellele probleemile on varem tähelepanu juhtinud nii Euroopa inimõiguste kohus kui meie riigikohus.