Üüri võttis Natalja tavapärase turuhinna järgi. Tema seos prostitutsiooniga seisneski üksnes selles, et tema oli korterite omanik, kus tegeleti prostitutsiooniga. Mingit erilist kasu ta sellest ei saanud.