Värsket postitust on päeva jooksul näinud üle 800 Facebooki kasutaja, kellest 13 on seda ka edasi jaganud.

Lehekülg „Eestimaa taas vabaks“ alustas oma tegevust kaks aastat tagasi. Peamiselt tehakse koroona- ja vaktsiiniskeptilisi postitusi. Praegusel valimisperioodil postitatakse muuhulgas ka poliitikateemadel.

Mida väidetakse?

Postituses väidetakse, et Isamaa, Reformierakond, Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond hääletasid 2021. aasta septembris seaduseelnõu 373 SE poolt. Ehk kõik riigikokku kuuluvad erakonnad peale EKRE.

„Need erakonnad hääletasid Eesti täiskasvanute ja laste sundvaktsineerimise poolt,“ seisab postituses.

Postituse eesmärk on öelda jälgijatele, et „ära siis valimiskasti juures unusta, kes meid represseerisid,“ viidates neljale erakonnale.

Muuhulgas mainib postitaja e-valimisi ning väidab, et internetis saab oma hääle anda vaid kolmes riigis – Eestis, Venemaal ja Venetsueelas. „Sinna kolmikusse kuuludes, ei saa ju eeldada, et need ausad oleks,“ leiab autor.

Kuidas on tegelikult?

2021. aasta 14. septembril toimus riigikogu täiskogu istungil tõesti karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (373 SE) esimene lugemine.

Eelnõu algatas EKRE fraktsioon. Selle üks eesmärk oli muuta karistusseadustikku, et füüsilisi isikuid oleks võimalik karistada kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega „inimese asetamise eest olukorda, kus teda sunnitakse meditsiinilise eesmärgi nimel ennast vaktsineerima kas vägivalla, pettuse, kahju tekitamisega ähvardamise, teisest isikust sõltuvuse, ametiseisundi ärakasutamise või töösuhte lõpetamisega“. Juriidiliste isikute puhul oli eesmärk taastada karistusena sundlõpetamine.

Riigikogu lükkas eelnõu tagasi 51 häälega. Tagasilükkamise vastu olid kõik hääletusest osa võtnud EKRE fraktsiooni saadikud ning üks Isamaa fraktsiooni saadik.

Eelnõu tagasilükkamise ettepaneku tegi valitsus ning tagasisidet andsid ka Tartu Ringkonnakohus, Eesti Advokatuur ning Prokuratuur. Leiti, et eelnõu järele puudub vajadus ning see võib „põhjendamatult karistatavaks lugeda olukorra, kus tööandja on teiste inimeste elu ja tervise huvides sunnitud vaktsineerimisest keeldunud isikuga erandlikel juhtudel töösuhte lõpetama“.

Samuti ei tähenda eelnõu vastu hääletamine sundvaktsineerimise seadustamist. Selleks pidanuks olema eraldi eelnõu, mis otseselt muudaks vaktsineerimise sunniviisiliseks. Eelnõu 373 SE eesmärk oli muuta karistusseadustikku.

Samuti ei vasta tõele väide, et internetis saab hääletada vaid kolmes riigis. Rahvusvahelise demokraatia ja valimisabi instituudi (IDEA) selle aasta andmeil on e-hääletamine kasutusel 34 riigis riiklikul ja/või piirkondlikul tasandil.

Otsus: Vale. Isamaa, Reformierakond, Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond ei hääletanud sundvaktsineerimise poolt, sest sellise sisuga eelnõud riigikogus ei arutatud. Samuti on e-hääletamine kasutusel 34 riigis, mitte vaid Eestis, Venemaal ja Venetsueelas.