Lisaks eestikeelsele haridusele üleminekule oleme kultuuriministeeriumis rakendanud kultuuriranitsa programmi lastele, et lapsed saaksid rohkem käia teatris, muuseumis, kinos, kontserditel. Ida-Virumaal oleme pakkumas kultuurisaadiku programmi, et sealsed koolilapsed saaksid täiendavalt osa ka lisaks eesti keelele meie kultuuriruumist.