Piinlikke seiku aga järjest kuhjub. Helsingin Sanomate teatel on ministrit joogisena nähtud nii ametiruumides, avalikel üritustel kui ka parlamendi infotunnis, ehkki osa tunnistajaid toonitas, et midagi problemaatilist selles ei olnud ja ükski tööülesanne täitmata ei jäänud.