Facebooki lehekülg „Vaktsiinikahjustusega Laste Vanemate Ühing“ jagas 11. märtsil enda blogipostitust, milles tutvustab „staažika lastearsti uuringut, mille tõttu pidi ta kaotama oma töö aastaid tagasi“.

Autorid James Lyons-Weiler ja Paul Thomas võrdlesid oma kurikuulsas uuringus vaktsineeritud ja vaktsineerimata laste terviseseisundeid. Nad jõudsid järeldusele, et vaktsineerimata lapsed on oluliselt tervemad kui vaktsineeritud lapsed.

Uuringus tehtud analüüsides kasutasid autorid enda väljatöötatud uut mõõtühikut „arstivisiitide suhteline esinemissagedus“ (RIOV).

Samuti väidab ühing, et Thomase teadusartikkel olevat nüüd, 2023. aastal, lõpuks avaldatud. „Dr. Thomas selgitab, miks vaktsiinikahjustuste puhul ei ole tegu pelgalt juhuse või „kokkusattumusega“, nagu paljud meditsiinitöötajad väidavad,“ seisab postituses.

Ühingu postitust on näinud enam kui 32 000 Facebooki kasutajat ja seda on jagatud 594 korda.

Kuidas on asi tegelikult?

USA-st pärit vaktsiiniteemaline uuring, mis eelmisel nädalal sotsiaalmeedias võimsalt lendu läks, kubiseb eetilistest ja metodoloogilistest vigadest, mille tõttu ei saa selle järeldusi tõsiselt võtta.

Artikli avaldanud ajakiri kuulub pealegi nn röövajakirjade (predatory journals) hulka, mis on piisava kvaliteedikontrollita ja avaldavad raha eest peaaegu iga artikli. Samuti ei ole see ajakiri tunnustatud meditsiiniartiklite avaldaja. Pealegi ütles sama ajakiri juba 2021. aastal kõnealusest artiklist lahti.

Ajakiri ütles avaldatud uuringust juba kaks aastat tagasi lahti

Ajakiri International Journal of Environmental Research and Public Health (Rahvusvaheline Keskkonnauuringute ja Rahvatervise Ajakiri) avaldas Thomase ja Lyons-Weileri uuringu juba 2020. aasta novembris. Seega ei vasta tõele Vaktsiinikahjustusega Laste Vanemate Ühingu väide, justkui oleks artikkel avaldatud alles nüüd.

Pärast avaldamist kritiseerisid teadlased ja arstid artiklit teravalt. Kaheksa kuud hiljem, 2021. aasta juulis ütles ajakiri artiklist lahti. Toimetus korraldas artikli kohta uuringu, mis tõi esile metodoloogilisi küsimusi ja näitas, et järeldused ei toetu kindlatele teaduslikele andmetele.

Pseudoteadus röövajakirjas

Tartu Ülikooli peremeditsiini kaasprofessori Marje Oona sõnul on kõnealuse artikli puhul tegu pseudoteadusega, sest autorid ei ole järginud elementaarseid eetilisi ja metodoloogilisi reegleid, ei ole pädevad vaktsineerimise kohta uuringuid korraldama ning nende uuring on teadlikult kallutatud. See tähendab, et juba enne uuringu alustamist ja andmete kogumist oli autoritel kindel eesmärk saavutada endale sobivaid tulemusi. „Hakatakse otsima kinnitust oma ideedele. Selles artiklis on see selgelt nii ka käinud.“

Peale selle on Oona sõnul uuringu avaldanud röövajakiri. Sedasi nimetatakse ajakirju, mis avaldavad raha eest peaaegu iga artikli, mis neile saadetakse. Sellistel ajakirjadel ei ole piisavat toimetus- ega kvaliteedikontrolli.

Tartu Ülikooli molekulaarimmunoloogia teadur Uku Haljasorg lisas, et juba ajakirja nimi annab aimu, et tegu ei ole kindlasti immunoloogia eriala ajakirjaga. „Kui ajakirjast otsida artikleid märksõnaga vaccine, siis tuleb välja ei rohkem ega vähem kui kuus artiklit. Ka teiste immunoloogiliste terminite peale tuleb vasteid käputäis.“

Kes on uuringu autorid?

Uuringu avaldasid ökoloog James Lyons-Weiler, kes väitis ekslikult, et koroonaviirus sisaldavat inimloodud osi, ja lastearst Paul Thomas, kes on varemgi vaktsiinide kohta valeinfot levitanud.

„Selle artikli puhul heliseb esimene häirekell juba dr Paul Thomase nime nägemisel,“ ütles Haljasorg. „Tegemist on mehega, kes veel 25 aastat peale Andrew Wakefieldi skandaalset artiklit vahutab endiselt vaktsiinide ja autismi seostest.“ Wakefield avaldas 1998. aastal ühes olulisemas meditsiiniajakirjas Lancet artikli, milles viitas vaktsiinide ja autismi seostele. Hiljem selgus muu hulgas, et ta oli kasutanud uuringus võltsitud andmeid. Ajakiri ütles seepeale artiklist lahti ja Ühendkuningriik keelas Wakefieldile meditsiinipraksise.

Artikli mõlemad autorid on selgelt vaktsiinivastasel seisukohal. Samuti pole kumbki Oona sõnul pädev statistilisi uuringuid tegema.

Peale selle võeti dr Paul Thomaselt 2022. aastal Oregoni meditsiiniameti otsusel arstilitsents, sest ta oli rikkunud ravistandardit ning seadnud paljude oma patsientide tervise ja ohutuse tõsisesse ohtu. Seega pole Thomas pädev arst ega teadlane, kes saaks vaktsiiniteemalisi uuringuid teha.

Eetika, meetodi ja valimi probleemid

Uus mõõtühik „arstivisiitide suhteline esinemissagedus“ (RIOV), mille autorid lõid spetsiaalselt selle uuringu jaoks, ei ole Oona sõnul valideeritud ja üldtunnustatud. Autorid ei ole esitanud tõendeid, mis näitaksid, et see on usaldusväärne haigestumuse näitaja.

Oona selgitas, et uuringu autorid pole arvesse võtnud, et uuringus osalenud laste tervisekäitumine võib olla väga erinev. „Autorid pole hinnanud, kas ja kui tihti vaktsineerimata lapsed üldse arsti juures käivad. Enamasti vaktsineerimata laste vanemad ei vii oma lapsi nii sageli arsti juurde.“

Seetõttu on see statistiline näitaja Oona sõnul väärtusetu. „See jätab andmetest mulje, justkui vaktsineerimata lapsed oleksid vaktsineeritud lastest paremate tervisenäitajatega. Tegelikult võimendab see näitaja arsti juurde pöördumisi. Ei ole võimalik sedasi kahte gruppi võrrelda, sest vaktsineerimata lapsed tõenäoliselt käivadki vähem arsti juures. See aga ei ütle midagi üldist vaktsineerimata laste terviseseisundi kohta. Autorid lõid selle näitaja, et saada endale meelepärane tulemus.“

Uuringus on probleeme ka valimiga. 3324 inimest, kes on Thomase, sellesama üle Ameerika kuulsa vaktsiinivastase arsti patsiendid, ei ole Haljasoru sõnul kindlasti uuringuks sobilik valim.

Oona sõnul võivad selliste omapäraste hoiakutega arstid ka diagnoosida oma patsiente tavapärasest erinevalt, mis võib muuta algandmed kallutatuks või isegi puudulikuks.

Haljasoru sõnul panevad end sellise arsti juurde kirja enamasti samasuguse maailmavaatega inimesed. „Inimesed, kes on võib-olla halva kogemuse tõttu ise vaktsiinivastaseks muutunud. Inimesed, kellel on kahtlus, et nende lapse haigusel või olukorral võib olla seos vaktsiiniga. Inimlikult on see täiesti arusaadav – Thomas kõneleb nende keelt ja annab nende lapse olukorrale põhjenduse ja seeläbi teatavat lohutust. Aga kindlasti ei ole uuringusse kaasatud patsientide puhul tegu juhuvalimiga, mis on sellise uuringu läbiviimise eelduseks.“

Lisaks on valim liiga väike. „Paari tuhande inimese pealt tervele populatsioonile kohandatavaid järeldusi teha on äärmiselt keeruline,“ ütles Haljasorg. Tema sõnul on ebapiisava valimi probleem kõigil ühingu postituse all viidatud artiklitel.

Järeldus: eksitav. Vaktsiinikahjustusega Laste Vanemate Ühingu jagatud uuring ei tõesta, et vaktsineerimata lapsed on oluliselt tervemad kui vaktsineeritud lapsed. Tegu on pseudoteadusega.