Motivatisoonipuuduses noored veetakse vaevaliselt koolist läbi