Selleks et lähendada Narvat Eestile, püüame oma ühendusega Avatud Vabariik korraldada seal iga aasta 25. märtsil samasuguse aktsiooni küünaldega, nagu tehakse teisteski Eesti linnades. Käesolev aasta polnud erand ja me „läitsime“ Puškini allee küünaldega kõikide küüditatud narvakate mälestuseks.