Uue välispoliitilise kontseptsiooni avaldamisega pakkus Putin aga ise välja kümneid lähenemisnurki sellele vastamiseks. Seda näiliselt, sest laias laastus võttes taandub kõik kolmele võimalusele, kui tsiteerida VFVPK punkti 6: „Venemaa suhted teiste riikide ja nende ühendustega määravad ära nende (kas) konstruktiivne, neutraalne või mittesõbralik poliitika VF suhtes.“