Venemaa võimalused edukaks sõjaliseks agressiooniks Läänemere piirkonnas on oluliselt kahanenud. Venemaa kindlasti arvestab uue olukorraga oma kaitseplaneerimises, kuid kiiresti reageerimiseks ei ole Venemaal ressursse. Venemaa ei arvestanud ka senises sõjalises planeerimises Soome ja Rootsi kui neutraalsete riikidega ja kavandas nende vastu sõjalisi meetmeid. Nüüd on potentsiaalne vastane kordades tugevam ja Venemaa kaitseminister üritab esialgu vähemalt strateegilise olukorra tasandil kuidagi olukorda tasakaalustada, lubades luua uusi sõjaväeüksuseid piirkonda.