Mida väidetakse?

EKRE portaal Uued Uudised avaldas 30. märtsil artikli Nashville’is toimunud koolitulistamise kohta. „Nashville’i koolitulistamine oli juba neljas viimastel aastatel USA-s „mittebinaarse inimese“ poolt sooritatud verevalamine,“ seisab selle pealkirjas.

„Tennessee tulistamise puhul oli tegemist juba neljanda lühikese aja jooksul toimunud veresaunaga, mille korraldajaks oli transsooline ehk nn mittebinaarne inimene (need ei ole sünonüümid – toim.),“ seisab Uute Uudiste artiklis. Portaal viitab kolmele varasemale juhtumile: Aberdeen 2018, Denver 2019 ja Colorado Springs 2022.

Samuti väidetakse artiklis, et ehkki algselt nimetas meedia ründajat naiseks, muudeti peagi tooni, „alluti vasakäärmuslaste nõudele ja vabandati selle eest“.

„Nashville’i tulistaja kodust leiti politsei sõnul manifest, mis võib viidata asjaolule, et tegemist oli ideoloogiliselt motiveeritud rünnakuga,“ kirjutab portaal. „Samas ei soovi politsei manifesti sisu avaldada ja erinevad LGBT+ organisatsioonid nõuavad dokumendi salajas hoidmist. Nad väidavad, et manifesti sisu võiks juhtida tähelepanu kõrvale „tegelikult“ probleemilt, mis seisneb nende arvates liiga leebes relvaseaduses.“

Kuidas on asi tegelikult?

Algul andis Nashville’i politsei segast teavet ründaja soo kohta, kuid hiljem teatas, et Hale identifitseeris end transsoolisena. Seda teavet ei ole veel ametlikult kinnitatud.

Seni teadaolevalt uurib Nashville’i politsei jätkuvalt ründaja tausta ja rünnaku motiivi. Vastuseks ajakirjaniku küsimusele, kas ründaja sooline identiteet on seotud tulistamisega, ütles kohalik politseiülem Drake, et politsei uurib „kõiki niidiotsi“.

USA ametivõimud ei ole jaganud mingeid tõendeid, mis seostaksid Hale'i soolist identiteeti rünnaku motiiviga. Samuti teatas politsei hiljem, et Hale oli ravil emotsionaalse häire tõttu.

„Juba neljas verevalamine“

Uute Uudiste artikkel viitab kolmele varasemale massitulistamisele, milles on väidetavalt olnud ründajateks transsoolised inimesed. Mõnel juhul ei ole ründajate sooline identiteet lõplikult kindlaks tehtud ja väide on esitatud ilma vajaliku kontekstita.

2022. aasta Colorado massitulistamine toimus LGBTQ-ööklubis, kus tähistati drag queeni sünnipäeva. Rünnakus kahtlustatava kaitsjad on kohtudokumentides kirjutanud, et nende klient identifitseerib end väidetavalt mittebinaarsena. Ent eksperdid ja süüdistatava naabrid on väitnud, et see on tahtlik eksitamine. Eksperdid on sidunud väite ka kaitsetaktikaga: nõnda on teoreetiliselt võimalik pääseda karistust raskendavast vihakuriteo paragrahvist.

Endise naabri sõnul ei maininud ründaja kunagi, et ta on mittebinaarne. Samuti selgitas politseiuurija selle aasta alguses, et tulistajal oli neonatsistlik veebileht, ta kasutas internetis mängides homofoobseid ja rassistlikke väljendeid ning postitas pildi relvast, mis oli suunatud geiparaadile.

Seni pole tõendeid, et ründaja oleks end enne rünnakut mittebinaarsena identifitseerinud. Uurimisandmed ja tõendid näitavad vastupidi, et rünnak oli ideoloogiliselt motiveeritud LGBTQ+ kogukonna vastu. Seega ei vasta Uute Uudiste väide tõele, et Colorados toimunud rünnaku korraldaja oli transsooline või mittebinaarne.

Ülejäänud kaks viidatud juhtumit on teadaolevalt tõepoolest seotud inimestega, kes identifitseerisid end transsoolise või mittebinaarsena. Mõlemas juhtumis kannatas ründaja vaimsete häirete all.

2019. aastal Denveris toimunud koolitulistamises mõistis kohus süüdi transsoolise teismelise. Juhtum hõlmas kaht ründajat, kellest üks, toona 16-aastane nooruk, ütles uurijatele, et ta kavatses sihtida klassikaaslasi, kes teda pidevalt mõnitasid transsoolisuse pärast. Väidetavalt kannatas ründaja vaimsete häirete all.

2018. aasta Aberdeenis toimunud massitulistamise kohta ütles politsei, et ründajal diagnoositi 2016. aastal vaimne häire. Washington Post teatas, et ründaja kannatas bipolaarse häire all ja võitles juba keskkooli algusest raske depressiooniga, mis oli seotud tundega, et teda ei aktsepteeritud, kui ta hakkas identifitseerima end geina ja hiljem transsoolisena.

Kokkuvõttes ei vasta Uute Uudiste väide tõele, et Nashville’i juhtum on neljas trans- või mittebinaarse inimese poolt toime pandud rünnak. Vaid kahe juhtumi puhul on ründaja sooline identiteet tõendatud.

Suur pilt ja massitulistajate profiil

Kohe pärast seda, kui Nashville'i politsei ütles, et ründaja oli transsooline, hakkas levima alusetu narratiiv, justkui transsooliste või mittebinaarsete massitulistate arv on viimastel aastatel meeletult kasvanud.

Uute Uudiste portaal kirjutab, et mitmed USA arvamusliidrid on üha valjemalt hakanud rääkima „LGBT+ ideoloogilise indoktrineerimise radikaliseerivast mõjust“. Enim tähelepanu on pälvinud vabariiklasest Donald Trump Jr-i videosäuts: „on selge trans- või mittebinaarsete massitulistajate epideemia,“ ja väljaande Turning Point USA tootmisjuhi Benny Johnsoni säuts: „üks asi on väga selge: kaasaegne transliikumine radikaliseerib aktivistid terroristideks“.

Donald Trump Jr kasutab oma videos California Ülikooli Williams Institute'i andmeid, mille järgi identifitseerivad end USA-s transsoolisena üle 1,6 miljoni inimese ehk 0,6 protsenti elanikkonnast.

Oluline on märkida, et üldtuntud määratlust massitulistamise kohta ei ole. Erinevused selle mõiste määratlemisel võivad tekitada suuri erisusi statistikas, mida kasutatakse sündmuste sageduse kirjeldamiseks.

Ent isegi kui hinnata massitulistamiste esinemissagedust Trump Jr-i enda viidatud statistika järgi, siis ei tema ega Johnsoni väidetel pole alust.

Washington Posti järgi on relvavägivalla arhiiv (Gun Violence Archive) loendanud alates 2018. aastast 2697 massitulistamist. Arhiivi määratluse järgi nimetatakse juhtumit massitulistamiseks siis, kui rünnaku käigus on tulistatud või tapetud neli või enam inimest. Nelja inimese hulka ei arvestata ründajat ennast.

Uute Uudiste viidatud Aberdeeni ja Denveri juhtumid lähevad selle määratluse alla. Kuigi USA ametivõimud pole veel Nashville’i ründaja sooidentiteeti kinnitatud, siis ka see juhtum sobituks arhiivi määratlusega. Kokku kolm juhtumit.

Kui 0,6 protsenti USA elanikkonnast on transsoolised, siis võiks vastavalt üldisele populatsioonile eeldada, et vähemalt 16 massitulistamist on sooritanud transsoolised inimesed (0,6% 2697-st teeb 16,2). Selle asemel on vaid kolm konkreetset juhtumit.

Kui vaadata üldist soolist jaotust, siis USA-s tegutseva mittetulundusorganisatsiooni The Violence Projecti andmeil on massitulistajad USA-s suures enamuses cis-mehed. Cis-sooliseks nimetatakse inimesi, kelle sünnil määratud bioloogiline, juriidiline ja tunnetuslik sugu kattuvad.

Uurimisrühm jälgib USA-s toimunud massilisi avalikke tulistamisi alates 1966. aastast. Andmebaas määratleb selliseid tulistamisi kui juhtumeid, kus neli või enam inimest tapetakse tulirelvaga avalikus kohas. Alates 1966. aastast on 97 protsenti massitulistajatest olnud mehed.

Seega massitulistamised, mille on toime pannud trans- või mittebinaarsed isikud, on erakordselt haruldased. Massitulistajate seas trans- või mittebinaarsete inimeste osakaal on võrreldes üldpopulatsiooniga kordades väiksem. Ehk kui 0,6 protsenti USA elanikkonnast on transsoolised, siis massitulistajate seas on neid alates 2018. aastast vaid 0,11 protsenti. Alates 2018. aastast seetõttu, et esimene teadaolev massitulistamine transsoolise inimese poolt toimus just siis, Aberdeenis.

Lisaks on trans-kogukonnad palju tõenäolisemalt vägivalla ohvrid ise. Uuringud näitavad, et trans-inimesed langevad USA-s rohkem kui neli korda suurema tõenäosusega vägivallakuritegude ohvriks kui cis-soolised inimesed.

Tagasi Nashville’i: manifest

Samal päeval pärast 27. märtsi Nashville’i rünnakut kinnitas politseiülem Drake, et ametnike valduses on ründaja „manifest“; kaart, mis kirjeldab üksikasjalikult, kuidas rünnak toimuks ja teised kirjutised.

Paljud USA vabariiklased on nõudnud nende dokumentide avalikustamist, kuid LGBTQ+ õiguste eest seisvad kogukonnad ei ole sellega nõus.

Uute Uudiste artikli järgi nõuavad LGBTQ+ õiguste eest seisjad dokumentide „salastamist“ selleks, et juhtida tähelepanu trans-teemadelt liiga pehmele USA relvaseadusele. Ent põhiliselt ütlevad kogukonna esindajad, et dokumentide avalikustamine võimendaks tulistajate ülistamist.

Charles Moran, USA LGBTQ+ võrdsete õiguste eest seisva vabariiklaste organisatsiooni Log Cabin Republicans juht ütles, et manifesti avalikustamisel on tõsised tagajärjed. „Kuigi see annaks kindlasti ülevaate selle sügavalt häiritud inimese motiividest, mis võiks aidata jõuda rünnaku põhjusteni, siis teame varasematest sarnastest tragöödiatest, et tulistajate täiendav ülistamine võib inspireerida teisi selliseid vägivaldseid tegusid sooritama, et saada tähelepanu,“ ütles ta.

Nashville'i politsei pressiesindaja ütles hiljem, et politsei ei kavatse dokumente uurimise ajal avaldada. Moran aga eeldab, et dokument lõpuks siiski avaldatakse, „arvestades relvavägivalla ja vaimsete haiguste poliitiliselt laetud olemust“.

Et meediakajastuse käigus avaldatavad materjalid võivad inspireerida järgmiseid massitulistamisi, on järeldus ka arvukates teadustöödes (1)(2).

Järeldus: eksitav. Avalik teave näitab, et suur enamus massitulistajatest on jätkuvalt cis-soolised mehed. Juhtumid, kus ründajaks osutub transsooline inimene, on erakordselt harv nähtus. Transsooliste osakaal massitulistajate hulgas on selgelt väiksem kui nende esindatus USA ühiskonnas.