Julgeolekule ja toimetulekule rõhunud valimiskampaania on lõppenud, paraku ei pööratud selle käigus piisavalt tähelepanu linnaruumile ja liikuvusele kui inimeste igapäevast toimetulekut suurel määral mõjutavale tegurile. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt on välja toodud, et Tallinna ja Harjumaa elanikkonna kulud sõiduautodele on 1,5 miljardit aastas võrdluseks, et riigieelarve tulude kogumaht on 15,6 miljardit.