Režiimi vastuolude sümboliks on saanud Kaluga oblastis kohtu alla antud Juri Jevitši juhtum. Jevitš on sõdinud 2014. aastast venemeelsetes rühmitustes ja Donetski „rahvavabariik“ andis talle vanemleitnanti aukraadi. Mullu läks ta Donbassi vabatahtlike liidu nimelise grupeeringu ridades uuesti sõtta, tegutses lahingumeediku ja instruktorina ning sai selle eest presidendilt Vapruse ordeni. Jevitš peab patriootlikku sõjablogi, on kirjutanud lahingumeditsiini käsiraamatuid, andnud kursusi ja organiseerinud Kaluga oblastis korjanduse rindele esmaabipakkide saatmiseks. Ent just siiras soov erialateadmisi jagada ja Vene vägede võitlusvõimet parandada tõi talle kaela probleemid.

Jaga
Kommentaarid