3.–12. aprillini toimunud küsitluses pidas Kaja Kallast suuremate erakondade esimeeste vahelises mõõduvõtus parimaks valitsusjuhi variandiks lausa 39% valimisealisi kodanikke. Seda on kolm protsendipunkti rohkem, kui märtsikuus vahetult enne valimisi toimunud uuringus. Juba siis lõi Kallas isikliku rekordi.