Midagi pole teha, hasartmängudel on osadele inimestele kahjulik mõju, ta võib sarnaselt alkoholile või tubakale tuua kaasa sõltuvushäire. Kui mingisugune tegevus on inimesele kahjulik, siis on selle soodustamine ebaeetiline. Ka praegu näeb seadus küll ette, et tuleb hoiatada, kuid reeglina on hoiatus nii märkamatu või nii väikeses kirjas, et seda väga tähele ei pane.