Kuuleme oma töös sageli väiteid, et keskkonnateadlikumaks käitumiseks on vaja muuta inimeste hoiakuid. Ent inimeste hoiakud, ehk see, mida nad räägivad, ja praktikad, ehk kuidas nad käituvad, ei pruugi sugugi olla kooskõlas, vaid on sageli isegi vastandlikud.