Töötukassa koolituskaardiga saab tema juures osaleda kahel veebiettevõtluse koolitusel, kumbki maksab 2500 eurot. Plumbergi hariduskäiku arvestades ei teki kahtlust, et ta on pädev neid koolitusi pakkuma.