MTÜ Meie Nursipalu juhib tähelepanu asjaolule, et õigusriigis, demokraatlikus ja rahuaja ühiskonnas, kehtivad kõik seadused, mis Eestis on kehtestatud. Seega tuleb neid täita. Oletatav oht või hirm ei saa olla vabanduseks. Kui me oleme õigusriik, nagu te peaministrina sageli rõhutate, siis ei tohi kiirmenetlusega vastu võtta seadust, mis võimaldaks praegu kehtivaid seadusi mitte täita.