MTÜ-st Slava Ukraini läbi käinud summad on üpris suured, täiemõõdulise sõja algusest 6,5 miljoni euro ringis. Osa rahast tuli jõukamatelt annetajatelt, kellel read heategevuseks ehk niigi eelarves, teine aga lihtsatelt Eesti inimestelt, kes esimeste pommide langedes andsid hinge tagant viimase: sest teistel oli veel raskem.