Valitsuse arengukava järgi peaks Läti 2027. aastaks suunama tervisesektorisse 6,5% SKP-st, et jõuda naabritele järele ja Euroopa keskmisele tasemele. Tänavu on aga Läti tervishoiukulud EL-i väikseimad, alla 4% SKP-st. Vähenemine väljendub ka absoluutarvudes: mullu kaks miljardit eurot, tänavu ja 2024. aastal 1,6 miljardit.