1928. aastal sündinud Rüütel oli liiduvabariikide nn esimestest meestest 1991. aasta augustis kõige vanem, temast vanuselt järgmine oli 1931. aastal sündinud Boriss Jeltsin. Kuid Rüütel on näidanud üles kadestamisväärset tervist, sest 2001. aastaks, kui Rüütel sai Eesti presidendiks, oli Jeltsin juba ammu Venemaa presidendi ametikohast loobunud ja üle elanud mitu infarkti. Pooled 1991. aasta ülemnõukogu presiidiumi esimehed on nüüdseks surnud.