Teeme hakatuseks kohe selgeks, et see mulje on tõest väga kaugel. Viimase rahvaloenduse andmetel elab Eesti 1,33 miljonist elanikust üle 1,1 miljoni tiheasustusega piirkondades. Maale on elama jäänud alla 200 000 inimese.