Lindpere toetub oma väidetes mõne kuu eest Tartu ülikoolis valminud inimkeskse haiglaeelse erakorralise meditsiinilise abi analüüsile. Mahukas 155-leheküljeline dokument käsitleb erakorralise abi probleeme laiemalt, kuid maainimeste igapäevaelu seisukohast on maapiirkondades kiirabi võime muret tekitav. Maainimene peab ka raske trauma või lähedase äkksurma puhul arvestama, et ellujäämine on enda kätes.