Seetõttu on minu kohuseks alatu laim ümber lükata. Kuna ühtegi tõendit või reaalset fakti artiklis ei ole, peab tunnistama, et tegemist on reforminoore katsega rünnata Keskerakonda kui poliitilist konkurenti, mis jätab paraku väga nõrga ja ebaprofessionaalse mulje.