Nad saavad vajalikku relvastust ja lahingumoona juurde enne venelaste kaitsepositsioonide testimist ning sobivates kohtades läbi murdmist. Ukrainlastel saab olema saavutatud parim võimalik lahinguvalmidus, kuid venelaste valmisolek pigem halveneb. Neil on seegi eelis venelaste ees, et nad suudavad oma perimeetris väeüksuseid manööverdada märksa kiiremini kui venelased.