Eesti Laul on praegu kohas, kus vaatamata sellele, et tegemist on ERR-i suurima projektiga, ei too üritus ei häid reitinguid ega ka head tulemust Eurovisionil. Raskem on hinnata selle mõju Eesti muusikaturule, aga oskab keegi nimetada selle märkimisväärset mõju näiteks viimase viie aasta jooksul?