Sest võrdse abieluõiguse vastaste argumentidega tegeledes jõuame tänapäeval suhteliselt kiiresti elevandini toas – kvaasireligioossed uskumused, mille roll tõendipõhises poliitikakujundamises võiks olla taandatud minimaalseni ning teiste inimeste eraelu ei tohiks juhtida ühtede inimeste mitteteaduslikud seisukohad. Meil kõigil on selliseid seisukohti loendamatutes küsimustes, ent see ei tohiks anda meile õigust neid teistele peale suruda.