Guy Vehovstadt (s 1953) oli 2004. aastal esimene pretendent komisjoni juhi kohale. Ja üsna tõenäoline ka. Teda toetas Prantsuse-Saksa telg, loomulikul Beneluxi maad ja Iirimaa. Ta oli Euroopa Parlamendis populaarne. Aga Verhovstadt on värvikas ja vastuoluline kuju. Ta on intensiivne võitleja, tugeva Euroopa pooldaja, keda peetakse üldiselt föderalistiks, föderaalse Euroopa Liidu pooldajaks. Ta oli Iraagi invasiooni ja kristluse Euroopa põhiseaduses mainimise vastu. Kokkuvõttes tähendas see kõik, et tal oli (ja on) tõsiseid arvestatavaid vastaseid. Hispaania, Suurbritannia, Poola ja Hispaania valitsusjuhid olid Verhovstadti vastu.