See osutuski kõige keerulisemaks ja töömahukamaks ülesandeks. Eesti keeles võiks seda kohmakalt kirjeldada kui eelarve täitmise aruande kinnitamist, Soomes nimetatakse seda „vastutusest vabastamine“. See on protsess, mis algab Euroopa kontrollikoja ettekandega sügisel ja lõpeb kevadel parlamendi ja liidu nõukogu otsusega.