Euroopa Liidus mõlema seadusandliku algatuse jõustumiseni jõudmine võib meie elu juba lähiaastatel mõjutada isegi rohkem kui see, kas käibemaksumäär on 20% asemel 22% või kas tulumaksuküür kaob.