Kaitseväe juhataja Martin Herem on öelnud, et peame valmis olema päevaks, mil meil on vaja tänasest märkimisväärselt rohkem laskemoona. Kaitseväe juhtaja teab, et lähtudes Ukraina sõja kogemusest ei ole laskemoona kogus kindlasti piisav ning ta on selle ka poliitikutele välja öelnud. See on nüüd valitsuse ja poliitikute otsus, kas seda nõuannet arvesse võtta või mitte.