Kuna viljatusravi tähendab meditsiinilist sekkumist, tohivad seda teenust anda üksnes tervishoiuteenuse osutajad. Tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba peab olema ka viljatusravis kasutatavate sugurakkude ja embrüote hankimiseks. Lisaks on vaja rakkude ja kudede hankimise tegevusluba.