Vanus ei muuda midagi, oluline on filmide kvaliteet. (Eelneva näite puhul ei hakanud sisse tooma Harrison Fordi (81), kuna „Indiana Jones ja saatuse seier“ jättis äärmiselt keskpärase mulje.)