Tõsi küll, alles nüüd hakkab selguma, kuivõrd suurendab uus regulatsioon inimeste valmidust lubada oma lähikonda tuuleparke. Võib-olla peab tasumäära suurendama? Elame, näeme. Tasu peab olema, aga see ei tohi muutuda nii suureks, et sisuliselt keelab ehitamise.