Mõistagi tuleb alustada automaksust, mille esimesed võimalikud lahenduskäigud on avalikkuseni jõudnud ning valitsus nende eest juba ka korralikult rappida saanud. Aga asja eest, sest välja pakutu on kesine ja poolik – valemist on puudu toetus vanade sõidukite välja vahetamiseks.