Tema erakonnast lahkumine ja praegune linnapea toolilt tagasiastumine on aga läbirääkimisprotsessi keskel sama emotsionaalsed ning spontaansed otsused. On selge, et üks suurimaid probleeme oli tema talent.