Ohuks loetavad isikud eraldati ja relvitustati ning nad paigutati administratiivkorras valve alla laagritesse. See praktika leidis kajastust ka Haagi 1907. aasta sõjareegleid kajastavas konventsioonis. Nõukogude Liit arendas interneerimise praktika aastatel 1940–1955 välja mahult pretsedendituks GULAG-i laagrite süsteemiks, kus hukkusid miljonid süütud inimesed.