Venemaa z-blogijad üritasid nädalavahetusel usinalt levitada valeinfot, justkui oleks Venemaa uuesti tagasi võtnud Staromajorske, mis on väike küla (enne sõda suurusjärgus 100 elanikku) nn Berdjanski suunal. Võib ju küsida, miks mingi küla kaotamine on nende jaoks sedavõrd suureks probleemiks.