Väide number üks: juulikuu nädalad olid jahedad ja vihmased ehk kliima ei soojene

Juuni alguses oli mitmel ööl tunda öökülma ning ka juuli viimased nädalad on eestlasi kostitanud peamiselt vihmasaju ja 20-soojakraadise ilmaga. Kas see tõestab, et kliimasoojenemist tegelikult ei eksisteerigi?

Ka Riigikogu liige Helle-Moonika Helme kurdab oma Facebooki postitustes, kuidas jahe suveilm viitab “kliimasoojenemise” olematusele. Tegelikult ei tähenda Eesti külm ilm, et probleemi ei eksisteeri.

„Kliimamuutusi“ ja „kliimasoojenemist“ kasutatakse sageli sünonüümidena, kuid neil on erinev tähendus. Samamoodi aetakse mõnikord segi mõisteid „ilm“ ja „kliima“, kuigi need viitavad sündmustele, mille ruumi- ja ajaskaala on väga erinev.

„Kliimasoojenemine viitab Maa keskmise temperatuuri tõusule, mille peamine põhjustaja on kasvuhooneefekt,“ selgitas terminite erinevust Eestimaa Looduse Fondi kliimapoliitika ekspert Laura Vilbiks. „Maa keskmise temperatuuri tõus on globaalne nähtus ning ei välista kuidagi seda, et teatud piirkondades võib temperatuur mingil perioodil ka langeda.“

Veel üks viide vale termini kasutusele   – kliima soojenemine ei tähenda seda, et Eestis oleks järjepidevalt soe olla.

Vilbiks selgitas, kuidas kliimamuutused ei väljendu igal pool ühtemoodi. See tähendab, et näiteks Euroopas on temperatuuri tõus kõige suurem Lõuna-Euroopas. Sademete hulk Euroopa lõunaosas seejuures väheneb ning põhja- ja loodeosas suureneb. Ent kuidas on lood Eestis?

„Juuni alguses olid seekord tõesti ebatavaliselt kaua öökülmad, aga juuni kujunes keskeltläbi tunduvalt soojemaks, kui hiljutise 30 aasta (1991-2020) keskmine,“ rääkis Tartu Ülikooli atmosfäärifüüsik Marko Kaasik. „Juuli tundub ka selle sajandi juba soojenenud kliima taustal viluvõitu, aga olnuks 20. sajandi teisel poolel täiesti tavaline!“

“8 kraadi sooja suveööl ei ole midagi ebatavalist,” ütles atmosfäärifüüsik Marko Kaasik. Kõige külmemad ööd on olnud -3,5 kraadi juunis (Pakri, 1916) ja +0,5 kraadi juulis (Jõgeva, 1992).

Kliimamuutust hinnatakse paljude erinevate statistiliste näitajate alusel, mistõttu ei saa vaadata ainult üksikut jahedat päeva. „Oluline on vaadata ka keskmist õhutemperatuuri, mis tõuseb Eestis palju kiiremini kui ülejäänud maailmas,“ selgitas Vilbiks.

Eesti aasta keskmine temperatuur on 2020. aasta seisuga tõusnud 2,9 kraadi võrra võrreldes tööstusrevolutsioonile eelnenud ajaga. „Globaalsel tasandil on jällegi märgiline, et maailma kuumarekord on ainuüksi praeguse juulikuu jooksul korduvalt purunenud,“ lisas Vilbiks.

Eelmisel kuul kirjutas Päevalehe Roheportaal, kuidas Berkley Earth prognoosib, et süsinikuemissiooni kontrolli alla saamise korral tõuseb 2100. aastaks Eesti keskmine temperatuur võrreldes tööstusrevolutsioonieelse aja seisuga 5,2 kraadi võrra. Juhul kui 2080. aastaks saavutatakse kliimaneutraalsus, tõuseks see 3,6 kraadi. Kõige kehvema stsenaariumi korral, mille puhul heide suureneks senises tempos, tõuseks temperatuur 7,2 kraadi.

Väide number kaks: rekordid pärinevad varasemast ehk muutuseid ei toimu

Populaarne viis levitada kliima kohta valeinfot, on näidata, et tegemist ei ole uue asjaga. Üks selline postitus on nimekiri erinevatest kohtadest Euroopas ning nende kuumarekordid, mis pärinevad eelmisest sajandist. Kui paiga kuumarekord ei ole pärit tänapäevast, siis miks me räägime kliima soojenemisest?

Postitus eksib kahe olulise faktiga: need rekordid on numbriliselt valed (paljudel kohtadel on värsked, kõrgemad rekordid) ja kliima soojenemist tuleks vaadata keskmiste, mitte rekordite järgi.

Tegelikult ei saa me kliimamuutuste kontekstis rääkida ühekordsetest kõrgetest temperatuuridest. Atmosfäärifüüsik Marko Kaasiku sõnul oleks õige käsitleda keskmisi temperatuure aastakeskmisena ja kuude kaupa. „Need on kindlalt kasvutrendis ning mõjutavad otseselt inimest ja loodust,“ ütles ta. Kaasiku sõnul on ühe ilmavaatlusega fikseeritud rekordid (ehk tänapäeval tavaliselt ühe tunni keskmine) väga harvad sündmused, mis toimuvad mitme harvaesineva teguri kokkulangemisel.

See ei tähenda, et kuumarekordid ei oleks märkimisväärsed. „Muidugi suureneb ka uue soojarekordi võimalus koos kliima soojenemisega,“ selgitas Kaasik. Hetkel kehtiv Euroopa soojarekord ongi üsna hiljutine, 48,8 kraadi Sitsiilias 2021. a augustis. „On andmeid, et see ületati uuesti selle suve kuumalaine ajal Sardiinias, aga pole veel ametlikult rekordiks kinnitatud,“ lisas ta.

Väide number kolm: kliima on ajalooliselt alati muutunud ja see ei olene inimtegevusest

EKRE liige ja aktiivne vandenõuteooriate levitaja Mike Calamus alustas hiljuti podcast'i tegemist, mille teine episood kannab pealkirja „Kliimahüsteeria“. Nagu nimi viitab, arutlesid Calamus ja külalised kliimaga seotud küsimusi ning esitasid mitu „fakti“, mis on valed.

Näiteks rääkis (saates vaid eesnimepidi tutvustatud) Ave, kuidas CO2 tase ei tõsta maa temperatuuri, sest 1950-1985 temperatuur hoopis jahenes, samamoodi ka 1997-2015“.

Globaalse temperatuuri langus aastatel 1997-2015 on otsene vale, tegelikult tõusis see kiiresti, umbes 0,4 kraadi võrra. Enne seda, aastatel 1950-1985, tõusis aeglasemalt, kokku umbes 0,3 kraadi. „Praeguseks on võrreldes tööstusrevolutsioonieelse ajaga (umbes 19. sajandi keskpaik) temperatuur tõusnud juba veidi üle ühe kraadi, pool sellest viimase 25 aastaga,“ selgitas muutust Kaasik.

Podcasti juurde kirjutab autor: „Peaks siililegi selge olema, et inimtegevus ei saa kliimat soojendada ega jahutada.“

Kaasik selgitas, kuidas globaalne inimtekkelise CO2 heide oli kuni umbes 1950. aastani nii väike, et ei mänginud kliima loodusliku muutlikkuse kõrval olulist rolli. „Kiire kasv algas peale seda ja CO2 on tänaseks atmosfääris umbes 420 ppm (osa miljonist), mis on umbes 60% rohkem, kui looduslik tase 19. sajandi keskpaigas.“

Kaasiku sõnul on süsinikdioksiidi atmosfääri soojendav mõju (Maa infrapuna- ehk soojuskiirguse neelamine) füüsikaliselt nii lihtne, et seda tunti juba 19. sajandi lõpus ja mõned teadlased ennustasid juba siis globaalset soojenemist selle tõttu, aga tolleaegsete tagasihoidlike põletatava kivisöe koguste juures tundus see jäävat kaugesse tulevikku. Tänapäev näitab aga vastupidist.

Kliimamuutused arvudes

NASA (National Aeronautics and Space Administration) Global Climate Change

Rahvusvaheline meteoroloogide ja kliimateadlaste rühm leppis kokku erinevate kliimamuutujate (ECV – Essential Climate Variables) loendi, mida asutused jälgivad kliimamuutuste mõistmiseks.

Muutujad paigutuvad kolme kategooriasse: atmosfäär (õhk), maismaa ja ookean. Kõigi kategooriate puhul salvestavad andurid kohapeal ja teevad kaugmõõtmisi.

Nende näitajate põhjal teeb arvulist ülevaadet näiteks NASA:

  • Maailma keskmine atmosfääri süsinikdioksiidi sisaldus oli 2022. aastal 417,06 miljondikosa (lühendatult ppm), mis on uus rekord.

  • Võrreldes töösturevolutsioonieelse ajaga, on maailma keskmine temperatuur tänaseks tõusnud 1,1 kraadi võrra.

  • Suvine Arktika merejää kahaneb soojemate temperatuuride tõttu 12,6% aastakümnes.

  • Alates 1993. aastast on meretase tõusnud umbes 10 sentimeetri võrra.

  • NASA satelliitide andmed näitavad, et nii Antarktika kui ka Gröönimaa maismaa jääkiht on alates 2002. aastast kaotanud massi. Antarktika 147,0 miljardit tonni aastas ja Gröönimaa 271,0 miljardit tonni aastas.